O KLŠVS

KLŠVS je lesní škola, na které rozšíříš své vodácké znalosti a dovednosti. Po jejím zdárném absolvování splníš kapitánskou zkoušku a získáš osvědčení akreditovaného Kurzu vodní turistiky. Na barvě košile nezáleží!

Vstupní podmínky:

  • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky),
  • vyjádření vedoucího střediska, ve kterém je uchazeč členem,
  • uplave alespoň 200 m,
  • uplave 10 m pod vodou,
  • absolvence vůdcovské zkoušky,
  • pádluje na obě strany,
  • Za poslední 3 roky mít spluto min. 50 km řek (s výčtem názvů řek a jejich úseků),
  • Uvázat 6 základních uzlů a vědět, kde se používají,
  • praxe minimálně 1 rok ve vedení oddílu vodních skautů nebo ve skautském oddíle, věnujícím se vodním sportům (dokládá se potvrzením vedoucího střediska)

Prominutí jakékoliv podmínky může ve výjimečných případech povolit předseda zkušební komise.